wp23b253af.png

 

InTalentueel

Taj Mahalplaats 10

2624 NH Delft

Tel.: 06-46022558

talent@intalentueel.nl

Algemene voorwaarden PATROONTEKENLESSEN

 

- Betalen van het lesgeld geschiedt 14 dagen voorafgaande aan de patroontekenlessen, pas na betaling is er recht op lessen. Je wordt dus pas ingepland in een les wanneer de betaling voldaan is. Bij niet betalen kan je plek vergeven worden aan een betalende cursist

- Overmaken op bankrekening 13.40.51.327 t.n.v. Amie Creatives, o.v.v. patroontekenen en factuurnummer.

- Als je niet kunt komen, zeg de les dan altijd af. Dit kan alleen telefonisch via 06-46022558!

- Inhalen, is vanwege het klassikale karakter van de les en gezien de korte duur van de cursus, helaas niet mogelijk.

- Zorg dat je tekenspullen bij je hebt, zonder deze attributen kan niet worden deelgenomen aan de les: Map met insteekhoezen, geodriehoek, ROOD (vul)potlood, ZWART (vul)potlood, gum, passer. Neem ook je metermaatje (welke je tijdens de eerste les zal worden uitgereikt) altijd mee.

- InTalentueel is niet aansprakelijk voor persoonlijke schade of schade aan eigendommen, opgelopen tijdens aanwezigheid in het pand (Taj Mahalplaats 10)

- Deze regels kunnen ook schriftelijk opgevraagd worden.