ил далд уурхайгаас 12 сая ашиг олох төлөвтэй байна