амьдрал сайн байна эрэгтэй алтны хүдэр дэг өвлийн улиралд зэс x том