алт те бөмбөлгөн тээрэм машин нь автоген тээрэмдэх