бутлуурын үйлдвэр байгуулахад засгийн газраас татаас