элс тэсэлгээний машины аюулгүй байдлын урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ