төмрийн шийдлүүд фермийн тоног төхөөрөмжийн үнэ цэнэ