ойролцоох мөнгөн усны зэсийн уурхайтай байх давуу талууд