хамгийн сайн гүйцэтгэлтэй сайн чанарын флотатон эсийн өртөг