нэрийн өмнөөс зүүн хойд зүгт алтны хүдрийн худалдааны баталгаа