торийн хүдэр ашигт малтмал боловсруулах баяжуулагч