tp roti улмаас тэд зэсийн уурхайд хэзээ нээгдэх гэж байна